Záporné ionty v českých jeskyních

Záporné ionty v českých jeskyních

Vyp Od

Dva roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Česko-Slovenském podzemí. Dnes uvidíte výsledky měření ze dvou jeskyní v Česku. Tyto dvě jeskyně jsou veřejně přístupné, bez vstupného. V první jeskyni je hodnota vzdušných vitamínů 1 milion / cm3. V druhé jeskyni jsem naměřil 50.000 záporných iontů / cm3. Pokud vás to zajímá a chcete využít zdarma působení vzdušných vitamínů, přesné souřadnica najdete v časopise WM magazin Skryté skutečnosti č. 212.
http://www.wmmagazin.cz/zaporne-ionty-v-ceskych-jeskynich-…/
http://novycestovatel.cz/aktualni-cesty